Onze dienstverleningen

I .- NIET RESIDENTEN

• NIE (Sofi/burgerservice nummer)
• Fiscale vertegenwoordiging
• Vermogens belasting
• Inkomsten belasting
• Onroerend goed belasting
• Leges en andere locale belastingen/heffingen
• Inhouding residenten belasting


II.- RESIDENTEN

• Certificaat centraal register buitenlanders
• Certificaat fiscale residentie
• Inkomsten belasting (IRPF)
• Ziektekostenverzekering

I.- NOTARIS

• OPMAKEN NOTARIËLE DOCUMENTEN
• Begeleiden bij het tekenen vaon notariële akten
• VERTAAL EN TOLK SERVICE
• VERTEGENWOORDIGING DOOR MIDDEL VAN VOLMACHT


II.- EIGENDOMSREGISTER

• PRESENTEREN, BEHANDELEN EN AFWIKKELEN VAN NOTARIËLE DOCUMENTEN
• ZORGDRAGEN VOOR BETALINGEN VAN BELASTINGEN
• INHOUDEN VAN IRPF NIET RESIDENTEN
• Afwikkelen MEERWAARDEBELASTING


III.- ANDERE DIENSTEN

• OMZETTEN VAN CONTRACTEN VOOR ELECTRICITEIT,WATERVOORZIENING,KADASTER, HUISHouDELIJK AFVAL, TELEFOON, GAS, ALARMSYSTEMEN ETC.
• ALLE VERZEKERINGEN (HUIS, ZIEKTE, AUTO, ETC.)
• HOOFDBUREAU VERKEERSZAKEN ( INVOER /OMZETTEN VAN VOERTUIGEN, OMZETTEN VAN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN, OPZEGGEN VAN MOTORRIJTUIGEN BELASTING)
• MOTORRIJTUIGENBELASTING
• DIVERSE FORMALITEITEN (BANKEN , OPENBARE OVERHEDEN ).

I.- ONROEREND GOED RECHT

• Juridisch advies
• Administraties van onroerend goed
• Service na aankoop van een woning of voor iedere willekeurige bezitter van een woning of bedrijf
• Voorbereiding, toezicht en het opmaken van privé contracten voor aan- en verkoop, borg of reservering, optie, ruil, overdracht of constructie van villas en gebouwen
• Controleren van de gegevens bij het eigendomsregister, belastingkantoren, gemeentes en andere bevoegde instanties
• Fiscaal advies
• Voorbereiding, opmaken van en toezicht op huurcontracten


II.- BURGERLIJK RECHT

• Opstelen van civiele contracten
• Erfopvolging, nalatenschappen
• Testamenten ( meertalig )
• Schenkingen
• Hipotheek advies en vestiging