JURIDISCH GEBIED

I.- ONROEREND GOED RECHT

• Juridisch advies
• Administraties van onroerend goed
• Service na aankoop van een woning of voor iedere willekeurige bezitter van een woning of bedrijf
• Voorbereiding, toezicht en het opmaken van privé contracten voor aan- en verkoop, borg of reservering, optie, ruil, overdracht of constructie van villas en gebouwen
• Controleren van de gegevens bij het eigendomsregister, belastingkantoren, gemeentes en andere bevoegde instanties
• Fiscaal advies
• Voorbereiding, opmaken van en toezicht op huurcontracten


II.- BURGERLIJK RECHT

• Opstelen van civiele contracten
• Erfopvolging, nalatenschappen
• Testamenten ( meertalig )
• Schenkingen
• Hipotheek advies en vestiging