AANVULLENDE AFHANDELINGEN

I.- NOTARIS

• OPMAKEN NOTARIËLE DOCUMENTEN
• Begeleiden bij het tekenen vaon notariële akten
• VERTAAL EN TOLK SERVICE
• VERTEGENWOORDIGING DOOR MIDDEL VAN VOLMACHT


II.- EIGENDOMSREGISTER

• PRESENTEREN, BEHANDELEN EN AFWIKKELEN VAN NOTARIËLE DOCUMENTEN
• ZORGDRAGEN VOOR BETALINGEN VAN BELASTINGEN
• INHOUDEN VAN IRPF NIET RESIDENTEN
• Afwikkelen MEERWAARDEBELASTING


III.- ANDERE DIENSTEN

• OMZETTEN VAN CONTRACTEN VOOR ELECTRICITEIT,WATERVOORZIENING,KADASTER, HUISHouDELIJK AFVAL, TELEFOON, GAS, ALARMSYSTEMEN ETC.
• ALLE VERZEKERINGEN (HUIS, ZIEKTE, AUTO, ETC.)
• HOOFDBUREAU VERKEERSZAKEN ( INVOER /OMZETTEN VAN VOERTUIGEN, OMZETTEN VAN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN, OPZEGGEN VAN MOTORRIJTUIGEN BELASTING)
• MOTORRIJTUIGENBELASTING
• DIVERSE FORMALITEITEN (BANKEN , OPENBARE OVERHEDEN ).